دکتر مهدی یامینی dr yamini |پولیپکتومی
پولیپکتومی

پولیپکتومی

پولیپکتومی
برداشتن پولیپ بدون جراحی (Polypectomy)
پولیپها غدد اکثرا خوش خیم هستند که در دستگاه گوارش میتوانند تبدیل به سرطان شوند. در حقیقت اکثر سرطانهای گوارش از پولیپها یا زخمهای قدیمی منشا میگیرند که بیمار از وجود انها در بدن خود اطلاعی ندارند و با درمان به موقع انها از سرطانهای گوارش، کاملا پبشگیری خواهد شد. پولیپها در اکثر موارد بی علامتند و با توجه به محل و اندازه ، میتوانند منشا خونریزی،درد ،یبوست و در موارد نادر علامت انسداد روده دهند. با شناسایی پولیپهای گوارش به کمک اندوسکوپی یا کولونوسکوپی تحت امپول خواب اور  و پولیپ برداری به کمک ابزارهایی که از داخل دستگاه اندوسکوپ وارد میگردد ،امکان برداشتن این پولیپها بدون نیاز به جراحی فراهم میشود و بیمار ازابتلا به سرطان نجات پیدا میکند