دکتر مهدی یامینی dr yamini |درمان زخمهای گوارش
درمان زخمهای گوارش

درمان زخمهای گوارش

درمان زخمهای گوارش
درمان های دارویی و لیزری زخم های گوارش :
زخمهای معده و اثنی عشر از بیماریهای شایع دستگاه گوارش هستند که میتوانند با درد ،سو هاضمه بروز کنندوگاها بدون علامت باشند و درصورت عدم درمان به موقع منجر به عوارصی چون خونریزی،انسداد ،سوراخ شدگی و سرطان منجر شوند. 
اکثر زخمهای معده با درمان دارویی بهبود میابند ولی در صورت عوارص میتوانند منجر به  به جراحی شوند. امروزه در مواردی چون خونریزی از روشهای لیزری عیرجراحی در درمان استفاده میشود که با تکمیل درمان دارویی بیمار نیاز به جراحی نداشته باشد که از جمله این روشها می توان از هموکلیپ ،استفاده از پروبهای حرارتی ،استفاده از پروب الکتروکاتری و( Argon plasma coagulation) APC
نام برد